About            ProjectsBodøværingen

Vi har kalt processen og resultatet for bodøværingen, for å minne oss selv om hva vi jobbet mot: å lage en permanent tilflytter til Bodø, som skal føle seg hjemme bland byens folk, og som byens folk føler seg hjemme i. Dette er ikke en snobbete Pariser, storbykynisk New Yorker eller Oslo-tilflytter, men en raus bodøværing; humørfylt inkluderende, eklektisk og personlig, men samtidig en som får jobben gjort, som holder hva hun lover og en som sier hva hun mener og mener hva hun sier.


Hovedgrep - Grunnfjellet og Iskrystallen

Det viktigste har vært å skape en god forbindelse mellom tilbygningen og det gamle Rådhuset og Banken. Det har vi gjort ved å etablere en to-etasjes mellombyging som en base, som både har nordlig inngang fra Dronningensgate/Rådhusets kjellernivå, og sydlig inngang gjennom det eksisterende rådhusets nåværende entré. Basen spenner fra vegg til vegg mellom Rådhuset til Banken, og bruker fasadene fra disse som indre vegger. Mot nord knekker basen i plan, og trekker seg gradvis tilbake fra Dronningensgate, for å skape en forplass mellom tilbygningen og Banken, som man kan komme nivåfritt opp på, og videre inn i bygningen. Mot nord kobler den seg på Rådhusets østlige del, og integrerer seg fullstendig med denne. Inne i basen har vi trukket Rådhusets inngangsnivå ut mot nord, og latt det sakte trappe ned hele veien mot Dronningensgate, i en stor supermøbel-trapp som man både kan sitte på og gå opp. Basens generøse trapperom binder de to nivåene sammen, og fremviser aktiviteten i huset både internt, men også eksternt, mot gaten og forplassen. Det er i basen at Rådhusets mest besøkte etater ligger. Hele dette rommet, fordelt på de to etasjene i basen, er Bodøs nye service-storstue. Når man kommer inn, går man til resepsjonen, og får tildelt en medarbeider. Sammen finner man plass i det store åpne trapperommet, eller inne på et av de lukkede kontorene, alt etter hvor privat samtalen skal være. Dette gjør at plassene brukes dynamisk, og borgene kan få hjelp og veiliedning fortest mulig. Da disse offentlige funksjonene er essensielle for borgernes oppfattelse av kommunen, har vi kalt denne delen av bygningen for ”Grunnfjellet”.

Ovenpå Grunnfjellet vokser Iskrystallen. Her finner man lyse, moderne, fleksible lokaler for de av kommunens ansatte som ikke har daglig kontakt med borgerne. Kontorplassene ligger ut mot lyset, ved åpne fasader, og har god utsikt over byen. Møtelokaler, loungeområder og pausekroker ligger rundt et ovenlysatrie som skjærer seg ned gjennom hele Iskrystallen. Området rundt atriet blir et uformelt møtested for rådhusets ansatte. Det er her man får en sludder over morgenkaffen, eller utveksler ideer og faglig snakk i en uformell setting.

Iskrystallen er helt koblet på det eksisterende Rådhuset opp til 3. etasje, noe som gir god kontakt mellom de ansatte, og øker fleksibiliteten så etatene kan skifte rundt.

Ved krystallens base er det en takterrasse med ovenlys ned til Grunnfjellet. Her oppe kan de ansatte holde korte pauser, og få en snakk. Takterrassen er også en mer solrik erstatning for parken som det nye Rådhuset er bygget på. Terassen er en av to nye utsiktsterrasser i det nye rådhuset. Den andre finner vi på syvende etasje, i forlengelse av panorama-kantinen. Om sommeren kan det åpnes ut til terrassen mot hele vestsiden, men også om vinteren er det storslått utsikt i alle retninger, fra kantinens vinduer. Taket i kantinens østlige hjørne er høyere enn ellers. Sammen med planens knekk, får dette hjørnet til å fremstå like smalt og høyt som det eksisterende rådhustårnet. Det blir på den måten et nytt tårn til det nye Rådhuset, uten å ta makten fra det gamle tårnet. De to tårnene spenner tomta opp, og markerer størrelsen på det nye rådhuskomplekset.


Materialitet

I hele bygningen er materialiteten lys og nordisk. Basens gulv og trappeforløp er i polert betong, med vegger i rå betong, for å understreke opplevelsen av grunnfjell og en offentlig plass. I Iskrystallen er gulvene hard stavparkett, mens veggene er hvitmalte eller i glass. Vinduene er innrammet i lyst tre.

Utvendig består fasaden av lyse, fasetterte betongelementer, som med et effektivt minimum av innbyrdes variasjon lager en levende og relieff-rik opplevelse. Vinduene er trukket litt inn fra fasadeplanet, for å bidra til skyggevirkningen, og plassere dem lavere i fasadehierarkiet.
Utvendig terreng er belagt med store granittheller, av samme type som dagens.


Bæredyktighet

Fasaden er nesten 50/50 åpen/lukket, noe som gjør det lett å energioptimere. Fasadeelementenes faste takt og rytme, gjør planene fleksible og lette å innrede. Gode dagslysforhold uten ”mørke hjørner” holder bruken av elektrisk belysning til et minimum i sommerhalvåret. Iskrystallens ovenlysatrie bidrar til dette, og fungerer samtidig som en skorsten, hvor varm luft kan stige opp og reguleres ut av ovenlysene i toppen. Det gjør det lett å innebygge naturlig ventilasjon i høy grad.
Bygningens enkle oppbygning gjør den lett å transformere og reparere ved behov.

Sett under ett, burde dette bli en velkommen tilflytter, som faller godt til rette i byen. En ny nabo til det gamle Rådhuset og en raus storstue for byens borgere. Inkluderende, praktisk anlagt og med en stor personlighet; en ekte bodøværing.